1395152038

Daniel Owen

Job title:
Post Production Apprentice
Industries:
TV

Roedd Daniel Owen yn gweini tu ôl i'r bar yn ei dafarn leol llynedd, ac mae'n debyg y byddai wedi wfftio unrhyw awgrym y byddai'n gweithio ar gyfres ddrama oriau brig ar y BBC ymhen ychydig fisoedd.

Erbyn hyn, fodd bynnag, mae'r dyn 21 oed o Dreorci yn wên i gyd ar ôl gwneud cais llwyddiannus i gael Prentisiaeth Skillset Cymru yn y Brentisiaeth mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol , a chael lleoliad blwyddyn o hyd yn gweithio gyda thîm Cynhyrchu BBC Cymru ar y ddrama feddygol, Casualty.

Dydw i ddim fel rheol yn colli fy mhen, ond mae'n rhyfedd cerdded heibio i actorion sydd ar y teledu bob dydd.

Mae'r gwr ifanc o'r Rhondda bellach yn gweithio'n hapus yn stiwdio Porth y Rhath - Pentref Drama newydd BBC Cymru ym Mae Caerdydd a chartref newydd adran ddamweiniau a brys Casualty.

"Roeddwn wrth fy modd, ac yn methu ei gredu am amser hir," eglurodd Daniel.

"Roeddwn yn ddi-waith ac yn cymryd ambell shifft tu ôl i'r bar yn y dafarn leol. Roeddwn wedi cael diwrnod o brofiad gwaith gyda chwmni teledu annibynnol, ond dim mwy na hynny. Cais Skillset Cymru oedd fy nghais cyntaf i weithio yn niwydiant y cyfryngau, ac yn ffodus roedd y BBC yn chwilio am yr hyn yr oeddwn yn ei gynnig.

"Fedra i ddim credu o hyd fy mod yn gweithio ar Casualty. Dydw i ddim fel rheol yn colli fy mhen, ond mae'n rhyfedd cerdded heibio i actorion sydd ar y teledu bob dydd. Un funud roeddwn yn eu gwylio ar y teledu, a bellach rwy'n gweithio gyda nhw."

Mae llawer mwy i ôl-gynhyrchu na'r hyn mae pobl yn feddwl. Mae angen tîm enfawr i greu cynhyrchiad ac mae'n ddiddorol iawn gweld y gwahanol agweddau.

Mae'r brentisiaeth wedi rhoi hwb perffaith i Daniel ddatblygu ei dalent creadigol ymhellach a chael profiad hanfodol yn y diwydiant.

"Rwy'n brentis ôl-gynhyrchu, a'r peth gorau am y profiad hyd yma yw'r ffaith fod y diwrnodau mor amrywiol, ac nad yw'n undonog o gwbl," eglura.

"Fi yw'r rhedwr brysluniau ar hyn o bryd. Rwy'n derbyn y ffilm sydd wedi'i saethu bob dydd, ac yn ei gludo i'r adeilad lle mae'r gwaith ôl-gynhyrchu yn digwydd, a'r deunydd yn cael ei lwytho ar gyfer ei olygu. Rwy'n gyrru i wahanol leoliadau, ac yn creu copi wrth gefn o'r holl gardiau digidol, rhag ofn i rywbeth ddigwydd i'r ffilm. Rwyf hefyd wedi cysgodi gwahanol swyddogaethau ôl-gynhyrchu megis y cynorthwywyr golygu. Rwyf wedi gwneud nodyn o'r holl brosesau, a'r hyn mae'r cynorthwywyr golygu yn ei wneud. Pan fydd angen i fi wneud hynny fy hun, gallaf edrych ar y ffeil a dilyn y cyfarwyddiadau."

Ychwanega: "Mae'n anhygoel faint dwi wedi'i wneud eisoes. Mae llawer mwy i ôl-gynhyrchu na'r hyn mae pobl yn feddwl. Mae angen tîm enfawr i greu cynhyrchiad ac mae'n ddiddorol iawn gweld y gwahanol agweddau."

Drwy dreulio diwrnod yn unig gyda'r golygydd sain, roeddwn yn gwybod ar unwaith mai dyna'r oeddwn am wneud. Rwyf hefyd wedi bod yn cysgodi'r cymysgydd dybio.

Mae gan Daniel gefndir academaidd ym maes cynhyrchu cerddoriaeth, ac mae hefyd wedi cynhyrchu ffilmiau byr yn ei amser sbâr. Fis yn unig i mewn i'w leoliad, mae'n credu ei fod eisoes wedi medru cyfuno'r ddau beth, ac wedi dod o hyd i'w waith delfrydol fel golygydd sain neu gymysgydd dybio yn y broses ôl-gynhyrchu.

"Drwy dreulio diwrnod yn unig gyda'r golygydd sain, roeddwn yn gwybod ar unwaith mai dyna'r oeddwn am wneud," meddai.

"Rwyf hefyd wedi bod yn cysgodi'r cymysgydd dybio. Mae'n anhygoel, oherwydd dydy pobl ddim yn sylweddoli faint o sain sy'n cael ei ychwanegu at ddrama deledu. Pan fo drws yn agor a chau ar Casualty, mae'r sain yn cael ei ychwanegu. Mae swn y troliau yn symud yn cael ei ychwanegu hyd yn oed. Rwy'n credu mai dyma sy'n dod ag unrhyw raglen deledu yn fyw."

A fyddai Daniel yn argymell Prentisiaeth Skillset yn y Cyfryngau Creadigol a Digidol i unrhyw un?

"Yn sicr - rwyf wedi dysgu cymaint o fewn y mis cyntaf," meddai.

"Oni bai am brentisiaeth Skillset, wn i ddim ble byddwn i nawr. Yn sicr dydw i ddim yn meddwl y byddwn yn gwneud unrhyw beth cystal, o bell ffordd, â'r brentisiaeth hon. Rwyf wedi argymell Skillset Cymru fel man cychwyn i nifer o bobl sydd wedi gofyn sut i fynd ati."

Newsletter

Sign up to our email newsletter for all the latest news and updates from across the screen-based creative industries to help your career, project or company.

Sign up