Swyddi yn Creative Skillset

Os cewch chi drafferth gyda lawrlwytho'r pecynnau cais isod neu unrhyw wybodaeth arall, mae croeso i chi e-bostio Michelle Care ar michellec@creativeskillset.org neu alw Creative Skillset ar 020 7713 9800. Mae'n hanfodol llenwi'r ffurflen geisio am swydd ar gyfer pob swydd.

Ceisiadau drwy'r e-bost

Mae Creative Skillset yn croesawu ceisiadau a gyflwynir drwy'r e-bost.  Cofiwch ddyfynnu'Creative Skillset recruitment' wedyn teitl y swydd yr ydych yn ceisio amdani yn llinell destun yr e-bost.  Byddwch yn derbyn neges i gydnabod derbyn eich cais o fewn 24 awr.  Os na chewch chi gydnabyddiaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 020 7713 9800. Nid yw Creative Skillset yn derbyn CVau.

Mae Prif Swyddfa Creative Skillset yn Focus Point yn cydymffurfio'n llwyr â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.

Showing all 2 jobs

Newsletter

Sign up to our email newsletter for all the latest news and updates from across the screen-based creative industries to help your career, project or company.

Sign up