Swyddi yn Creative Skillset

Os cewch chi drafferth gyda lawrlwytho'r pecynnau cais isod neu unrhyw wybodaeth arall, mae croeso i chi e-bostio Michelle Care ar michellec@creativeskillset.org neu alw Creative Skillset ar 020 7713 9800. Mae'n hanfodol llenwi'r ffurflen geisio am swydd ar gyfer pob swydd.

Ceisiadau drwy'r e-bost

Mae Creative Skillset yn croesawu ceisiadau a gyflwynir drwy'r e-bost.  Cofiwch ddyfynnu'Creative Skillset recruitment' wedyn teitl y swydd yr ydych yn ceisio amdani yn llinell destun yr e-bost.  Byddwch yn derbyn neges i gydnabod derbyn eich cais o fewn 24 awr.  Os na chewch chi gydnabyddiaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 020 7713 9800. Nid yw Creative Skillset yn derbyn CVau.

Mae Prif Swyddfa Creative Skillset yn Focus Point yn cydymffurfio'n llwyr â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.

Newsletter

Sign up to our email newsletter for all the latest news and updates from across the screen-based creative industries to help your career, project or company.

Sign up